സരിത നായർ നായികയാകുന്ന വയ്യാവേലി


സരിത നായർ വീണ്ടും നായികയാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പേരാണ് വയ്യാവേലി. സന്തോഷ് ആണ് സംവിധാനം. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ അടിമുടി ഉലച്ച, നേതാക്കളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ സോളാര്‍കേസിലെ നായിക പുതിയ ചിത്രത്തിൽ പൊലീസ് ഓഫീസറായാണ് എത്തുന്നത്.

Comments

comments