പ്രദീപ് നായർ ചിത്രത്തിൽ വിജയ് ബാബു നായകൻ


പ്രദീപ് നായർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ഉടൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ വിജയ് ബാബു നായകനാകുന്നു. ഹിന്ദി, ബംഗാളി നടി ഊർമിള മഹാന്തോയാണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഊർമിള ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ആസാമീസ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തയായത്.

Comments

comments