അനധികൃത ലോഗിന്‍ ശ്രമമുണ്ടായാല്‍ സിസ്റ്റം ലോക്ക് ചെയ്യാം


Windows login - Compuhow.com
വിന്‍‌ഡോസ് പാസ് വേഡ് നല്കി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇത് മറികടന്ന് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയേക്കാം. പാസ്വേഡുകള്‍ ഊഹിച്ച് പല തവണ ശ്രമം നടത്തുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം.ഇത്തരം ശ്രമങ്ങള്‍ നിശ്ചിത പരിധി കടന്നാല്‍ സിസ്റ്റത്തെ ഓട്ടോ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ആദ്യം Win + X അടിച്ച് Command Prompt സെലക്ട് ചെയ്യുക.
ഇവിടെ നിലവിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പോളിസി കാണിക്കും. പ്രീവിയസ് ത്രെഷ്ഹോള്‍ഡ് ഇല്ലെങ്കില്‍ Lockout threshold” എന്നത് Never എന്നാക്കുക.

വീണ്ടും Win + X അടിച്ച് Control Panel ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
Administrative Tools ല്‍ view by എന്നത് small icons ആക്കുക.

Local Security Policy ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Account Policiesയും തുടര്‍ന്ന് Account Lockout Policyയും എടുക്കുക.
വലത് പാനലിലെ Account lockout threshold ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഇവിടെ എത്ര തവണ ലോഗിന്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ സിസ്റ്റം ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നല്കുക.
OK അടിക്കുക.

പുതിയ വിന്‍ഡോയില്‍ Account lockout duration എന്നതിന് നേരെ 30 മിനുട്ട് എന്ന് കാണാം.
ഇത് മാറ്റാന്‍ Local security policy റീസെറ്റ് ചെയ്താല്‍ മതി.
ഇത് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല്‍ Lockout threshold ല്‍ ക്രമീകരണം കാണാനാവും.

Comments

comments