Film Hero and Calendar Girls stars at Sanskruti Dahikala Utsav in Thane


Sooraj Pancholi, Athiya Shetty, Calendar Girls stars at Dahi Handi 2015 celebrations organised by Sanskruti Dahikala Utsav of MLA Pratap Sarnaik in Thane on Sunday, September 6th, 2015