യുട്യൂബ് പ്ലേബാക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണോ?


YouTube Tips and Tricks - Compuhow.com

യുട്യൂബ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനാകുമോ?. വീഡിയോ പ്ലെയറുകളിലേത് പോലെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനാവും എന്നാണ് ഉത്തരം. നിലവില്‍ നിങ്ങളുടെ യുട്യൂബില്‍ ഈ സംവിധാനം കാണുന്നില്ലെങ്കില്‍ HTML 5 ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. അതിനായി HTML 5 ലേക്ക് പ്ലെയര്‍ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്‍ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ പോവുക.

http://www.youtube.com/html5

Youtube fast - Compuhow.com
ഇത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്താല്‍ സ്പീഡ് ഓപ്ഷനുകള്‍ ലഭ്യമാകും. എന്നാലും ചില വീഡിയോകള്‍ക്ക് ഫാസ്റ്റ് സംവിധാനം ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്തരം വീഡിയോകള്‍ ഫാസ്റ്റ് ആയി കാണാന്‍ വി.എല്‍.സി പ്ലെയര്‍ ഉപയോഗിക്കാം.
വീഡിയോ ലിങ്ക് വി.എല്‍.സി യില്‍ ആഡ് ചെയ്ത് playback->playback speed ഒപ്ഷന്‍ എടുക്കുക.

Comments

comments