ഫേസ്ബുക്ക് മലയാളം ആപ്ലിക്കേഷന്‍facebook for every phone application എന്ന പേരില്‍ ഗുജറാത്തി, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നട, പഞ്ചാബി, ബംഗാളി, മറാത്തി എന്നീ ഭാഷകളില്‍ ഫേസ് ബുക്ക് ഉപയോഗത്തിനുള്ള മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഫേസ്ബുക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഇന്ത്യയിലെ 50 മില്യണ്‍ ഫേസ് ബുക്ക് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഇത് പുതിയ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്ന് കമ്പനി കരുതുന്നു.
2ജി, 3 ജി നെറ്റവര്‍ക്കുകളിലും, 3600 ല്‍ പരം ഫോണ്‍മോഡലുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാകും.
d.facebook.com ല്‍ നിന്നോ മറ്റ് ഫോണ്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നോ ഇത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

Comments

comments