സ്റ്റിക് മാനെ വരയ്ക്കാം


ഓണ്‍ലൈനായി സ്റ്റിക്മാനെ വരച്ച് അതുമായി കളിച്ച് നേരം കളയാം. ബോറടിക്കുമ്പോള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് ഇത്.

Comments

comments