ആന്‍ഡ്രോയ്ഡില്‍ കോള്‍ ബ്ലോക്കിങ്ങ് !


Block unwanted calls - Compuhow.com
പലരും അനാവശ്യകോളുകള്‍ കൊണ്ട് സഹികെടുന്നവരാകും. മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളുടെയും, മറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കോളുകള്‍ നിരന്തരം ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാവുമെങ്കിലും ചില കോളുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളവയുമാകും. അനാവശ്യ കോളുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കോള്‍ ബ്ലോക്കിങ്ങ് സംവിധാനം ഇന്ന് മിക്ക ഫോണുകളിലുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കോള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താല്‍ വിളിക്കുന്നവര്‍ കേള്‍ക്കുക ബിസി ടോണാണ്. എങ്ങനെ ആന്‍ഡ്രോയ്ഡില്‍ കോള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

Mr Number എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള ലുക്ക് അപ് സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്.
കോളുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ ചില റൂളുകള്‍ ഇതിനായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ഏരിയ കോഡോ, ആളുടെ പേരോ ആകാം.
കോളുകള്‍ മാത്രമല്ല മെസേജുകളും ഇതില്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാവും.

DOWNLOAD

Comments

comments