ശ്വേതയുടെ ആക്ട്രസ് താമസിക്കും.


മലയാളത്തില്‍ നിരവധി മികച്ച വേഷങ്ങളാണ് ശ്വേതക്ക് അടുത്തകാലത്തായി ലഭിക്കുന്നത്. മോഹനകൃഷ്ണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആക്ട്രസ് എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്വേത തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില കാരണങ്ങളാല്‍ ചിത്രം നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നു. നിര്‍മ്മാതാവ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പിന്‍മാറിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

Comments

comments