വിന്‍ഡോസ് 7 റണ്‍ കമാന്‍ഡുകള്‍ Part 1.


റണ്‍കമാന്‍ഡുകള്‍ എന്നാല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടബിള്‍ വേഡുകള്‍ എന്ന് പറയാം. ഇവയുപയോഗിച്ച് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ തുറക്കാം. ഇവ കംപ്യൂട്ടര്‍ സ്ഥിരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വേഗത്തില്‍ അതാത് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ തുറക്കാം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഗുണം. സ്റ്റാര്‍ട്ട മെനുവില്‍ Run എടുത്ത് കമാന്‍ഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റര്‍ അടിക്കുക.
കമാന്‍ഡുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഇംഗ്ലീഷില്‍ തന്നെയാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.

Program Name* *Run Command*
About Windows winver
Action Center wscui.cpl^2
Add a Device devicepairingwizard
Add Hardware Wizard hdwwiz
Advanced User Accounts netplwiz
Authorization Manager azman.msc
Backup and Restore sdclt
Calculator calc
Certificates certmgr.msc
Change Computer Performance Settings systempropertiesperformance
Change Data Execution Prevention Settings systempropertiesdataexecutionprevention
Change Printer Settings printui
Character Map charmap
ClearType Tuner cttune
Color Management colorcpl
Command Prompt cmd
Component Services comexp.msc
Component Services dcomcnfg
Computer Management compmgmt.msc
Computer Management compmgmtlauncher
Connect to a Network Projector netproj
Connect to a Projector displayswitch
Control Panel control
Create A Shared Folder Wizard shrpubw
Create a System Repair Disc recdisc
Credential Backup and Restore Wizard credwiz
Data Execution Prevention systempropertiesdataexecutionprevention
Date and Time timedate.cpl^2
Default Location locationnotifications
Device Manager devmgmt.msc
Device Manager hdwwiz.cpl^2
Device Pairing Wizard devicepairingwizard
Diagnostics Troubleshooting Wizard msdt
Digitizer Calibration Tool tabcal
DirectX Diagnostic Tool dxdiag
Disk Cleanup cleanmgr
Disk Defragmenter dfrgui
Disk Management diskmgmt.msc
Display dpiscaling
Display Color Calibration dccw
Display Switch displayswitch
DPAPI Key Migration Wizard dpapimig
Driver Verifier Manager verifier
Ease of Access Center utilman
EFS REKEY Wizard rekeywiz
Encrypting File System Wizard rekeywiz

Comments

comments