ബ്രൗസിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധം


1. വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഷോര്‍ട്ട്കട്ടുകള്‍ ലിംഗ് ബാറില്‍ ചേര്‍ത്ത് വേഗത്തില്‍ നമ്മുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ സെലക്ട് ചെയ്യാം. (Links bar കിടക്കുന്നത് അഡ്രസ് ബാറിന് ശേഷമാണ്. അതി ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് അഡ്രസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ട് രൂപത്തില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.)

2. ആവര്‍ത്തിച്ച് സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന സൈറ്റുകള്‍/വെബ് പേജുകള്‍ Favorites list ല്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ Favorites മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വെബ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

3. favorite വെബ് പേജുകള്‍ നമ്മുക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും മറ്റു ബ്രൗസറിലേക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും. 

Comments

comments