ഫോള്‍ഡറുകള്‍ വിന്‍ഡോസ് 7 സ്റ്റാര്‍ട്ട് മെനുവില്‍ പിന്‍ ചെയ്യാം


എളുപ്പത്തില്‍ എടുക്കാവുന്ന വിധത്തില്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ വിന്‍ഡോസ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് മെനുവില്‍ പിന്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഫോള്‍ഡറുകളും ഇങ്ങനെ പിന്‍ ചെയ്യാം.
Start എടുത്ത് Run ല്‍ regedit.exe എന്ന് നല്കി എന്റര്‍ അടിക്കുക
HKEY_CLASSES_ROOT Folder shellex ContextMenuHandlers എന്ന കീ കാണുക
{a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} എന്ന പുതിയ കീ ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിന് വാല്യു നല്കരുത്.
ഇത് പിന്നീട് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കില്‍ ഈ കീ ഡെലീറ്റ് ചെയ്താല്‍ മതി.

Comments

comments