നെറ്റ് സെറ്റര്‍ അണ്‍ലോക്ക് ..


വിവിധ മൊബൈല്‍ കമ്പനികള്‍ നെറ്റുപയോഗത്തിനുള്ള യു.എസ്.ബി മോഡം പല പേരില്‍ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ എല്ലാം ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ്. നിങ്ങള്‍ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഈ സാധനം അതിന്റെ സര്‍വ്വീസ് പ്രൊവൈഡര്‍ക്ക് റേഞ്ചില്ലാത്തിടത്ത് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ല. അതിനാല്‍ യാത്രകളില്‍ പലപ്പോളും ഇത് പ്രശ്‌നമാകും. ഐഡിയ നെറ്റ് സെറ്റര്‍ E-1550 അണ്‍ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ റിസ്‌കില്‍ വേണമെങ്കില്‍ ചെയ്തുനോക്കുക.
ആദ്യം ഈ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക.
1. Modem firmware
2. Mobile partners 11.302.09.01.539
3.Video MMS Dash board
4. E -1550 net setter
(മോഡം കണക്ട് ചെയ്യുക)
1. ആദ്യം ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ റണ്‍ ചെയ്യുക.
I Accept ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് next ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പാസ് വേഡ് നല്കുക
ഇതിന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില്‍ പറയുന്നത് ചെയ്യുക.
2. നാലാമതായി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത അണ്‍ലോക്കര്‍ റണ്‍ ചെയ്യുക
IMEI നമ്പര്‍ നല്കുക
unlock ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്‌ലാഷ് കോഡ് നേടുക. ഇതാണ് മുകളില്‍ പറഞ്ഞിടത്ത് നല്‌കേണ്ടത്.
3. ഫ്ഌഷ് കോഡ് നല്കി next ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇനി Set Up file റണ്‍ ചെയ്യുക.(രണ്ടാമത് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തത്)
3g ഡിവൈസ് മറ്റ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
ഇനി huwaei ഒറിജിനല്‍ അണ്‍ബ്രാന്‍ഡഡ് മൊബൈല്‍ പാര്‍ട്ണര്‍ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുകയാണ്.
അവസാനമായി ഫ്‌ലാഷ് കോഡ് ബോക്‌സില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യുക.
ഇനി നിങ്ങള്‍ക്ക് കംപ്യൂട്ടറില്‍ കണക്ട് ചെയ്ത് ഫോണ്‍ വിളിക്കാനുമാകും.


Comments

comments