ചില ട്രിക്കുകള്‍


ഇമെയില്‍ ട്രേസ് ചെയ്യാം.
അനോണിമസായി വരുന്ന ഇമെയിലുകളെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും. Email header ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്.

ഇമെയില്‍ ഹെഡര്‍ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയത് ട്രേസ് ചെയ്യുക.

http://www.cyberforensics.in/OnlineEmailTracer/Header.aspx
കംപ്യൂട്ടറിനോട് നിര്‍ദ്ധേശങ്ങള്‍ പറയാം.
കംപ്യൂട്ടറില്‍ ക്ലിക്കുകളും ടൈപ്പിംഗും ഒഴിവാക്കി നിര്‍ദ്ധേശങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കാന്‍ സാധിക്കും.
ഇ സ്പീക്കിങ്ങ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഡൗണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യൂ.

http://www.e-speaking.com/download.htm
നിങ്ങളുടെ വിന്‍ഡോസ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത ഡോറ്റും സമയവും അറിയാം.
കമാന്‍ഡ് പ്രോംപ്റ്റില്‍ പോയി cmd എന്നടിക്കുക
systeminfo കമാന്‍ഡ് നല്കുക
റിജിനല്‍ ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍ ഡേറ്റ് കണ്ടെത്തുക

Comments

comments