ക്വിക് റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ഫങ്ഷന്‍ ഫയര്‍ഫോക്‌സില്‍


വേഗത്തില്‍ ഫയര്‍ഫോക്‌സ് റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
1. Ctrl+Alt+R അമര്‍ത്തി പെട്
2.ഏതെങ്കിലും ടൂള്‍ബാറില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Customize ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതില്‍ restart ബട്ടണ്‍ ഉണ്ട്.

Comments

comments