വിന്‍ഡോസ് 7 ഇ ബുക്ക്


വിന്‍ഡോസ് 7 ല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു എക്‌സ്‌പെര്‍ട്ട് ആകണോ? മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയ ഇബുക്കുകള്‍ വായിച്ച് വേണമെങ്കില്‍ ആകാം. ഇ ബുക്കില്‍ നൂറുകണക്കിന് സൊലുഷനുകള്‍, ടിപ്‌സ്, എന്നിവയുണ്ട്.
Download
വിന്‍ഡോസ് 7 സ്‌റ്റെപ് ബൈ സ്റ്റെപ്
വിന്‍ഡോസ് 7 സ്‌റ്റെപ്പുകളായി പഠിക്കാം. ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കാം.
Download
ഇവ പിഡിഎഫ് ഫോര്‍മാറ്റിലാണ്.

Comments

comments