വിന്‍ഡോസ് 7 ല്‍ ഡിവിഡി ഓട്ടോറണ്‍ ഒഴിവാക്കാം

ഓട്ടോറണ്‍ ഒപ്ഷന്‍ ഒരു തരത്തില്‍ ഉപകാരപ്രദമാണ്. എന്നാല്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പ്രയാസവും സൃഷ്ടിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ ഡിവിഡി ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യാം. എന്നാല്‍ ചിലപ്പോള്‍ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് ആ സമയത്തെങ്കില്‍ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടിയും വരും. എങ്ങനെ ഡിവിഡി ഓട്ടോ റണ്‍ തടയാമെന്ന് നോക്കാം.
Start എടുത്ത് search ല്‍ regedit എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.
regedit ല്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Run as Administrator സെലക്ട് ചെയ്യുക.

ഡയലോഗ് ബോക്‌സില്‍ Yes നല്കുക.

രജിസ്ട്രി എഡിറ്റര്‍ ഓപ്പണായാല്‍ HKEY_LOCAL_MACHINE > SYSTEM > CurrentControlSet > services > cdrom. കണ്ടുപിടിക്കുക.
ഓട്ടോറണ്ണില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വാല്യു ഡാറ്റയില്‍ 1 ന് പകരം 0 നല്കുക.value name , base എന്നിവ മാറ്റരുത്. Ok നല്കുക.

എക്‌സിറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്യൂട്ടര്‍ റീസ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുക.