Vedita Pratap Singh, Jassi Kaur, Govind Namdeo on film JD sets


Vedita Pratap Singh, Jassi Kaur, Govind Namdeo at film JD song shoot sets in Mumbai, Bollywood Event Photos Vedita Pratap Singh, Jassi Kaur, Govind Namdeo on film JD sets