ഗൂഗിള്‍ ട്രിക്ക്സ്


Google - Compuhow.com
വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഏറെ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിലുണ്ട്. സെര്‍ച്ചിങ്ങില്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ആഡ് ചെയ്ത് ഇവ കാണാനാവും. അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

1. മുവീസ് – ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചിലെ ഒരു കോമ ഏറെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. movies എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്ററടിച്ചാല്‍ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള റിലീസ് ചിത്രങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാം.

2. റിവേഴ്സ് ഇമേജ് സെര്‍ച്ച് – വാക്കുകള്‍ നല്കി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാം. അതിന് ഇമേജ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെര്‍ച്ചിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടാല്‍ മതി.

3. കോംപറ്റീഷന്‍ – പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളെ പറ്റി വിവരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. അതിന് Vs എന്ന് വാക്കുകള്‍ക്കിടെ നല്കിയാല്‍ മതി. ഉദാ. apple vs pc

4. സെര്‍ച്ചില്‍ വാക്കുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക – ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സെര്‍ച്ച് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് ഒഴിവാക്കാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമുണ്ട്. അതിന് താഴെ കാണുന്നത് പോലെ വാക്ക് ചേര്‍ക്കുക.
bread recipes – yeast

5. കൂടുതല്‍ കൃത്യമായ സെര്‍ച്ച് റിസള്‍ട്ടുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സെര്‍ച്ച് ടേമിന് മുന്നില്‌ * ചിഹ്നം ചേര്‍ക്കുക.

Comments

comments