ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തല്‍ !


Phone hack - Compuhow.com
മറ്റുള്ളവരുടെ ഫോണ്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകള്‍ ഇന്ന് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടിയും വരും. എന്നാല്‍ അത്രയ്ക്കൊന്നും കാശുമുടക്കാതെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരിടത്തെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ രഹസ്യമായി കേള്‍ക്കണമെന്നുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യയാണിത്. ഇതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് ഫോണുകളും, ഹെഡ്ഫോണുമാണ്.

ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം.

ആദ്യം ചോര്‍ത്താനുപയോഗിക്കുന്ന ഫോണില്‍ ഹെഡ്ഫോണ്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
തുടര്‍ന്ന് മൊബൈലിലെ auto answer ഓണാക്കുക.
തുടര്‍ന്ന് ഫോണിന്‍റെ റിംഗ്ടോണ്‍, വൈബ്രേറ്റര്‍ എന്നിവ ഓഫ് ചെയ്യുക.

ഇനി വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരിടത്ത് ഫോണിന്‍റെ വെളിച്ചം ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാതെ ഒളിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാല്‍ മുറിയിലെ സംസാരം ഇതില്‍ ലഭിക്കുകയും വേണം.

ഇത്തരത്തില്‍ മുറിയില്‍ ഫോണ്‍ ഒളിപ്പിച്ച് പുറത്ത് കടക്കുക. വിവരം ചോര്‍ത്തേണ്ട സമയത്ത് ആ ഫോണിലേക്ക് കോള്‍ ചെയ്യുക. ഫോണ്‍ തനിയെ കണക്ടാവുകയും മുറിയിലെ സംസാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനാവുകയും ചെയ്യും.
സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാന്‍ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

Comments

comments