ഷോര്‍്ട്ട് കട്ട് കീ – കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍

Ctrl – കണ്‍ട്രോള്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ ഷോര്‍ട്ട് രൂപമാണ് Ctrl. എന്നത്. Ctrl key ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രധാന ഷോര്‍ട്ട്കട്ടാണ് CTRL + ALT + DEL. അതായത് ഈ മൂന്ന് കീകള്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനോ (Shut down) സാധിക്കുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കീയാണ് Ctrl.

Alt – Alt എന്നത് Alternative എന്നതിന്റെ ചുരുക്കരൂപമാണ്. മോഡിഫൈയര്‍ കീ എന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്നു. സ്‌പെയ്‌സ് ബാറിന് അടുത്താണ് ഈ കീ യുടെ സ്ഥാനം. CTRL + ALT + DEL എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഷോര്ട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് Alt key പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

Shift key – Shift key സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റല്‍ അക്ഷരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. കീബോര്‍ഡിന്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി Ctrl കീയുടെ മുകളിലായാണ് Shoft കീ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ കീബോര്‍ഡ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ടില്‍ Shift കീ പ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി Shoft Key അമര്‍ത്തി ഏറോ കീ (Arrow key) അതിന്റെ കൂടെ അമര്‍ത്തിയാല്‍ ഏതു ഭാഗത്തേക്ക് ആണോ ഏറോ കീ നോക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വാക്കുകള്‍ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. 

ALT, CTRL, Shift – ഈ മൂന്ന് കീകളെ പൊതുവെ മോഡിഫൈയര്‍ കീ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ചെയ്യുന്ന വര്‍ക്കുകളെ എളുപ്പത്തില്‍ അലങ്കരിക്കന്നതിന് ഈ മൂന്ന് കീകളും സുപ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട നിരവധി പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഈ മൂന്ന് കീകളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 

Arrow ksey – key boardല്‍ സ്റ്റാന്റേര്‍ഡ് കീയുടെയും നമ്പര്‍ കീകളുടെയും ഇടയിലാണ് ഏറോ കീകള്‍ കാണുന്നത്. നാല് ഏറോ കീകളാണുള്ളത്. ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കീ, -left arrow (back arrow), മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന കീ – up arrow, താഴെക്ക് നോക്കുന്ന കീ – down arrow, വലതുവശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കീ – right arrow (forward arrow).

പ്രധാനമായി ഏറോ കീകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്:
1. ക്‌സെര്‍ വശങ്ങളിലേക്കും മുകളിലേക്കും താഴെക്കും നീക്കുന്നതിന്.
2. ഷോര്‍ട്ട് കട്ട് കീയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഉദാ: Atl ഉം ഇടതുവശത്തെ ഏറോകീയും ഒന്നിച്ചമര്‍ത്തിയാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ ഒരു പേജ് പിന്നോട്ട് മറിയും. 

3. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിമുകളില്‍ ഒരക്ഷരമോ ഒരു രൂപമോ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന്
4. ഒരു ഡോക്യുമെന്റില്‍ വാക്കുകളോ വാചകങ്ങളോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് Shift കീയുടെ കൂടെ ഏറോകള്‍ കീ ഒന്നിച്ചമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി.
5. മൗസ് പോയിന്റര്‍ മൗസിന്റെ സഹായമില്ലാതെ മാറ്റുന്നതിന്.

Caps lock – ക്യാപിറ്റല്‍സ് ലോക്ക് കീ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ക്യാപിറ്റല്‍ ലെറ്ററുകള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. Caps lock അമര്‍ത്തിയാല്‍ കീബോര്‍ഡിന്റെ വലതുവശത്ത് ഏറ്റവും മീതെ Czps Lock ലെഡ് കത്തിനില്‍ക്കും. പാസ്സ് വേര്‍ഡ് നിര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ Caps Lock പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമായി മാറും. പല അവസരങ്ങളിലും പാസ്സ് വേര്‍ഡും യൂസര്‍ നെയിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോള്‍ ക്യാപ് ലോക്ക് ഒരു തടസ്സമായി മാറാം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകള്‍ caps lock key ഉപയോഗിക്കാതെ നിര്‍മ്മിച്ചതാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. Lower Case, Upper case എന്നീ അക്ഷരങ്ങളില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യുന്നതിനും Capx Lock ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ വെബ് ബ്രൗസിംഗ് – വെബ്‌സൈറ്റ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവഴികള്‍:

1. നമ്മുക്ക് തുടര്‍ച്ചയായി ആവശ്യമുള്ള വെബ് സൈറ്റുകളുടെ പേരുകള്‍ അഡ്രസ് ബാറില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത അഡ്രസുകള്‍ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിന് എളുപ്പത്തില്‍ സാധിക്കുന്നു.

2. വെബ് സൈറ്റുകള്‍ തെരയുന്നതിന് ടൂള്‍ബാറില്‍ കാണുന്ന Search button ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈറ്റിന്റെ പേരുമായി ബന്ധമുള്ള വാക്കുകളോ വാചകങ്ങളോ ടൈപ്പു ചെയ്താല്‍ അവയ്ക്ക് സാമ്യമുള്ള സൈറ്റുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതില്‍ നിന്നും ആവശ്യമുള്ള സൈറ്റുകള്‍ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

3. ഇതുപോലെ നേരിട്ട് അഡ്രസ് ബാറില്‍ വെബ് അഡ്രസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ സ്വമേധയാല്‍ ആ വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സൈറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ദൃശ്യമാക്കും. ഈ പട്ടികയില്‍ നിന്് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈറ്റുകള്‍ തെരെഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്.

4. നിങ്ങള്‍ ഒരു ദിവസമോ ഓരേ സമയത്തോ വീക്ഷിച്ച വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ഒന്നിച്ച് കാണുന്നതിന് ടൂള്‍ബാറില്‍ കാണുന്ന History button ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതിയാവും. (നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര ദിവസത്തെയും നിങ്ങള്‍ തുറന്ന വെബ് സൈറ്റുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണുന്നതിന് അവ ക്രമീകരിക്കാന്‍ കഴിയും. അതിനുവേണ്ടി മെനുബാറില്‍ ടൂള്‍ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് Internet Options ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്‌സില്‍ General Tabല്‍ History എന്ന ഭാഗത്തുള്ള Days to keep pages in history എന്നുള്ളയിടത്ത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ ദിവസങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. വെബ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങള്‍ കാണാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ Clear History ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ മുന്‍ദിവസങ്ങളില്‍ ബ്രൗസ് ചെയ്ത എല്ലാ സൈറ്റുകളുടെ പേരുകളും ഹിസ്റ്ററി സെക്ഷനില്‍ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോകും.)

ബ്രൗസിംഗ് ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധം

1. വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ഷോര്‍ട്ട്കട്ടുകള്‍ ലിംഗ് ബാറില്‍ ചേര്‍ത്ത് വേഗത്തില്‍ നമ്മുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെബ്‌സൈറ്റുകള്‍ സെലക്ട് ചെയ്യാം. (Links bar കിടക്കുന്നത് അഡ്രസ് ബാറിന് ശേഷമാണ്. അതി ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ വെബ്‌സൈറ്റ് അഡ്രസുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഷോര്‍ട്ട്കട്ട് രൂപത്തില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.)

2. ആവര്‍ത്തിച്ച് സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന സൈറ്റുകള്‍/വെബ് പേജുകള്‍ Favorites list ല്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ Favorites മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വെബ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

3. favorite വെബ് പേജുകള്‍ നമ്മുക്ക് സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കും മറ്റു ബ്രൗസറിലേക്ക് ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും. 

ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സപ്ലോറര്‍ ഹോം പേജ് മാറ്റുന്നതിന്‌

ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ തുറക്കുമ്പോല്‍ സാധാരണ എല്ലായ്‌പോഴും ദൃശ്യമാകുക msn.com എന്ന വെബ് പേജ്/സൈറ്റായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെബ് പേജ് ഹോം പേജായി മാറ്റാന്‍ വേണ്ടി, മെനുബാറില്‍ നിന്ന് ടൂള്‍സ് മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Internet Options ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ വരുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്‌സില്‍ General tab സെലക്ട് ചെയ്ത് Home page എന്നയിടത്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ Use Current എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന പേജ് ഏതാണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജായി വരും.
വീണ്ടും പഴയ ഹോം പേജിലേക്ക് മാറണമെങ്കില്‍ Use Default എന്ന ഓപ്ഷന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എങ്ങനെ വെബ് സൈറ്റ് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ബ്രൗസ് ചെയ്യാം?

ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ബ്രൗസിങ്ങ് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ആക്കാന്‍ കഴിയും. ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ ടൂള്‍ബാറിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ ആണ് പൊതുവായി എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസര്‍. ബ്രൗസിങ്ങ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ തന്നെ ആദ്യം തുറന്നുവരുന്ന പേജില്‍ മൗസ് ചലിപ്പിച്ചാല്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ക്‌സേര്‍ ഒരു കൈചൂണ്ടിയായി മാറുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് ലിംഗ്. ഈ ലിംഗ് ചിലപ്പോള്‍ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം, 3-D രൂപമോ അല്ലെങ്കില്‍ വ്യത്യസ്തമായ നിറത്തില്‍ അടിവരയിട്ട് വരുന്ന വാചകങ്ങളോ ആയിരിക്കും. ഇതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ ആ ലിംഗിന്റെ വിശദമായ രൂപം പുതിയ പേജിലോ അല്ലെങ്കില്‍ അതേ പേജിലോ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം.

പുതിയ ഒരു വെബ് സൈറ്റ്/ഫോല്‍ഡര്‍/പ്രോഗ്രാം തുറക്കുന്നതിന്

ഇനി പുതിയ ഒരു വെബ് സൈറ്റ് തുറക്കണമെങ്കില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ് ബാറില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഉദാ: www.compuhow.com – അതിനുശേഷം Go ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ Enter അമര്‍ത്തിയാല്‍ വെബ് സൈറ്റ് പ്രത്യക്ഷമാകും.

ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമാണ് തുറക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Go ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക. ഉദാ: C:MSOfficeWinwordWinword.exe.

ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോല്‍ഡറാണ് തുറക്കേണ്ടതെങ്കില്‍ C:Documents and SettingsAll UsersDocuments എന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ മതി.

അവസാനമായി ബ്രൗസ് ചെയ്ത വെബ്‌പേജ് കാണുന്നതിന് ടുള്‍ബാറില്‍ ബാക്ക് ബട്ടണും (Back button)
ബാക്ക് ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് പേജ് കാണുന്നതിന് ഫോര്‍വേഡ് ബട്ടണും (Forward button)
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പ്രത്യേകമായി ഒരു വെബ് പേജില്‍ പോകണമെങ്കില്‍:

ഇന്റര്‍നെറ്റ് തുറക്കുമ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പോകണമെങ്കില്‍ ടൂള്‍ ബാറില്‍ Home ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതി.

നമ്മുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഫാവെറൈറ്റില്‍ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ടൂള്‍ ബാറില്‍ നിന്ന് Favorites button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഈയിടെ സന്ദര്‍ശിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് സൈറ്റ് വീണ്ടും കാണണമെങ്കില്‍ ടൂള്‍ബാറില്‍ നിന്ന് History button ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ മതിയാവും.
വെബ് പേജ് തുറക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ ടൂള്‍ബാറില്‍ Stop ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വെബ് പേജ് തുറക്കാതെ ‘Web page cannot be displayed’ എന്ന മെസേജ് വരികയാണെങ്കില്‍ ടൂള്‍ബാറില്‍ Refresh എന്ന ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

വെബ്‌പേജില്‍ വിവരങ്ങള്‍ തെരയുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗം

1. ടൂള്‍ ബാറിലുള്ള Search button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവരത്തന്റെ ഏതെങ്കിലും വാക്കോ വാചകമോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.

2. അഡ്രസ്സ് ബാറില്‍ ഒരു വാക്കോ വാചകമോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് go, find, or ? ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കോ ചോദ്യചിഹ്നമോ ചേര്‍ത്താല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോറര്‍ സ്വയം തിരഞ്ഞ് നിങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വെബ് സൈറ്റോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും.

3. നിങ്ങള്‍ ഒരു വെബ് പേജ് തുറന്നാല്‍ ആ പേജില്‍ നിങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വാക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെനുബാറില്‍ Edit മെനുവില്‍ നിന്ന് Find ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് (Ctrl+F) ആ വാക്ക് ഡയലോഗ് ബോക്‌സില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ വെബ് പേജില്‍ നിങ്ങള്‍ തെരയുന്ന വാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണാന്‍ സാധിക്കും.

Sharing bookmarks and favoritse – നിങ്ങളുടെ favoritse ബുക്ക്മാര്‍ക്കുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുവാന്‍

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്ക്മാര്‍ക്കുകള്‍ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ, മറ്റു ബ്രൗസറിലേക്കോ ഉദാ: മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്‌സ്, ഗൂഗിള്‍ ക്രോം – ബ്രൗസറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മെനുബാറില്‍ ഫയല്‍ തുറന്ന് അതില്‍ Import and Export ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്പ്‌ളോററില്‍ ഉള്ള ബുക്ക് മാര്‍ക്കുകള്‍ എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

കൂടാതെ ഫേവറൈറ്റ് ബുക്ക്മാര്‍ക്കുകള്‍ ഒരു ഫോള്‍ഡറിലാക്കി സിഡിയിലോ സ്വന്തം ഈമെയില്ിലോ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോള്‍ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ നിന്നും എവിടെ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം ബുക്ക് മാര്‍ക്കുകള്‍ തുറക്കാവുന്നതും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാണ്.

കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ വലുതാക്കി കാണുന്നതിന്

കാഴ്ച ശക്തി കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ വലുതാക്കി കാണുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നിഫയര്‍. magnifier തുറക്കുന്നതിന് Start button ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് All Programs ല്‍ നിന്ന് Accessories ഉം അവിടെ നിന്ന് Accessibility ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Magnifier കാണാം. മാഗ്നിഫയര്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡെസ്‌ക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് ഒരു ഷോര്‍ട്ട് കട്ട് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ അവിടെ നിന്ന് മാഗ്നിഫയര്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. മാഗ്നിഫയര്‍ തുറന്നാല്‍ കേസ്സനനുസരിച്ച് ഡെസ്‌ക്ക് ടോപ്പില്‍ കാണുന്ന പുതിയ സ്‌ക്രീനില്‍ വാക്കുകളും ചിത്രങ്ങളും വലുപ്പത്തില്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും.

വെബ്‌സൈറ്റിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ നല്‍കുന്നതിന്‌

വെബ് സൈറ്റിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളും വെബ് അഡ്രസ്സുകളും എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും Auto Complete feature സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. വെബ് അഡ്രസുകള്‍, വെബ് ഫോമുകള്‍, പാസ് വേര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നിങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്താല്‍ മതിയാവും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങള്‍ ഇതേ അഡ്രസ്സോ പാസ്സ് വേര്‍ഡോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് സംവിധാനത്തിലൂടെ നിങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതോ അതിനു സമാനമായതോ ആയ വാക്കുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കാണാം. അവയില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിച്ച വാക്കുകള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഓട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചര്‍ സാധ്യമാക്കുന്നതിന്
1. ഇന്റര്‍നെറ്റ് എക്‌സ്‌പ്ലോററില്‍ ടൂള്‍സ് മെനുവില്‍ നിന്ന് Internet Options ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
2. ക്ലിക്ക് Content Tab
3. Personal Information എന്ന സെക്ഷനില്‍ Auto Complete ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെയുള്ള കളത്തില്‍ ആവശ്യമായതിന് ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് നല്‍കാവുന്നതാണ്.

India Information Portal