Neil Nitin Mukesh celebrates Ganesh Festival 2015


Neil Nitin Mukesh with father singer Nitin Mukesh celebrates Ganesh Festival 2015 at their residence in Mumbai