Eli, Sohail, Mandana, Waluscha at Jaipur Jewels Rise Anew collection launch


Eli, Sohail, Mandana, Waluscha at Jaipur Jewels Rise Anew collection launch Stills, Eli, Sohail, Mandana, Waluscha at Jaipur Jewels Rise Anew collection launch Bollywood Event Photos