ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ വക ആശംസാ പോര്‍ട്ടലും


e greeting - Compuhow.com

ഓണ്‍ലൈന്‍ യുഗത്തില്‍ ആശാസാകര്‍ഡുകള്‍ അപ്രധാനമാവുകയും ഇ കാര്‍ഡുകള്‍ രംഗം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആശംസകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യാനായി ഗ്രീറ്റിംഗ് കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്ന അനേകം സൈറ്റുകള്‍ ഇന്നുണ്ട്. ഈ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി സര്‍ക്കാര്‍ വക സൈറ്റും വരുകയാണ്. 2014 ആഗസ്റ്റ് 15 നാണ് സൈറ്റ് നിലവില്‍ വന്നത്.

E greeting - Compuhow.com
ഈ സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഇതിലെ ഇമെയില്‍ സര്‍വ്വീസില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സെലബ്രേഷന്‍, ഹെറിറ്റേജ്, ഫെസ്റ്റിവല്‍സ്, ഗ്ലിംപ്സ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി കാര്‍ഡുകള്‍ ലഭ്യമാണ്. ഹോളി, ഈസ്റ്റര്‍ തുടങ്ങി ഓണം വരെ ഇതില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

https://egreetings.india.gov.in/

Comments

comments