ബ്രൗസര്‍ കമാന്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് യുട്യൂബ് ആഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം


Block ads - Compuhow.com
യുട്യൂബിലെ പരസ്യങ്ങള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാന്‍ പല മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ക്രോമിലും, ഫയര്‍ഫോക്സിലും ഇതിനായി ആഡോണുകളും, എക്സ്റ്റന്‍ഷനുകളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇവയൊന്നുമില്ലാതെ പരസ്യങ്ങള്‍ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ആദ്യം യുട്യൂബ് വീഡിയോ തുറക്കുക. ഇനി ഡെവലപ്പര്‍ കണ്‍സോള്‍ തുറക്കണം.

പേജില്‍ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Inspect Element -> Choose Console എടുക്കുക.

(ക്രോമില്‍ Ctrl-Shift-J അടിച്ചും, Ctrl-Shift-K അടിച്ച് ഫയര്‍ഫോക്സിലും, എക്സ്പ്ലോററില്‍ F12 അടിച്ചും ഇതെടുക്കാം)
താഴെ കാണുന്ന കോഡ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=oKckVSqvaGw; path=/; domain=.youtube.com”;window.location.reload();

വീണ്ടും പരസ്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ താഴെ കാണുന്ന കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.

document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=; path=/; domain=.youtube.com”;window.location.reload();

Comments

comments